Blog Post week 1

10-09-2019 – 13-09-2019

Tijdens de eerste week van de comakership Smart Worlds zijn wij bezig geweest om ons te oriënteren als team in het nieuwe bedrijf. Wij zijn gestart met een introductiedag bij ons comakerbedrijf, Goudappel Coffeng te Deventer. Op locatie kregen wij een introductie over het bedrijf en een rondleiding. De Human Resource-manager introduceerde ons aan veel andere werknemers. Daarna kregen wij toegang tot het bedrijfssysteem en kregen wij laptops. Ook kregen wij een vaste werkruimte aangewezen. Vanuit daar zullen wij onze applicatie maken.

We zijn gestart met het bepalen van een startdocument. Dit is na overleg het plan van aanpak geworden. Wij hebben de week vervolgd door een brainstorm te houden met een van de begeleiders over hoe het product eruit moet komen te zien. Aan de hand daarvan konden wij starten met het maken van mock-ups, die gebruikt zullen worden om later input te krijgen voor het eindproduct.

Deze brainstormsessie resulteerde er ook in dat wij een start konden maken aan het plan van aanpak en de product backlog. En om alvast een structuur te krijgen zijn we bezig geweest met het maken van een database model.

Goudappel Coffeng beschikt over een dashboard waar verschillende fietsmeldingen beschikbaar zijn. Op basis van deze meldingen hebben wij deze week een analyse moeten maken om te achterhalen welke categorieën het meest voorkomen. Echter zijn er gedurende dit proces vragen ontstaan rond met name het plan van aanpak en het vervolg van dit project. We zijn direct in actie gegaan om deze vragen te stellen. Er is afgesproken om de volgende week een meeting te houden waar wij mock-ups en de analyse voor de categorieën tonen en waar wij de kans krijgen om vragen te stellen.

Blog Post week 2

17-09-2019 – 19-09-2019

Wij zijn deze week gestart met een overleg om onze voortgang te bespreken. Tijdens dit overleg hebben wij vragen kunnen stellen maar nog belangrijker; input kunnen krijgen van de begeleiders over het verloop van het project. We hebben tijdens het gesprek geconcludeerd dat tijdens sprint 1 het onderzoek naar de behoeftes van de gebruikers(Gemeente Ede en de fietserbond) en het afmaken van het plan van aanpak centraal staan.

We hebben geprobeerd contact op te nemen met een contactpersoon van de Gemeente Ede en een contactpersoon van de fietsersbond. Wij zijn van plan om volgende week een interview te houden met beide om zo de behoeftes in kaart te brengen. Deze behoeftes helpen bij het maken van de product backlog, die af moet zijn voor sprint 1 die begint op 1 oktober. Daarnaast hebben we besloten om na te vragen of we in de toekomst nog enquêtes mogen uitvoeren onder de leden van de fietsersbond om ons zo te verdiepen in deze behoeftes.

Het plan van aanpak is op een aantal kleine details bijna afgerond. We verwachten dat deze afgerond wordt voor de start van sprint 1.

Blog Post week 3

24-09-2019 – 26-09-2019

Deze week zijn wij druk bezig geweest met het organiseren en uitvoeren van een interview met een van de belanghebbende binnen ons project. Uiteindelijk is het gelukt en hebben wij op woensdag 25-09 jl. een interview gehad. Met de uitwerkingen van het interview en team hebben wij voor een gedeelte de “user stories” uitgewerkt. Deze worden later uitgebreid door middel van nog een aantal interviews met verdere aandeelhouders.

Omtrent voortgang, door het interview konden wij  tot op dat moment onbeantwoorde vragen binnen het plan van aanpak afronden. Met dat gezegd te hebben kunnen wij concluderen dat het plan van aanpak voor nu is afgerond.

Volgende week nemen we jullie mee naar de start van onze scrum sessies!

Blog Post week 4

1-10-2019 – 3-10-2019

De voorbereidingsfase is voorbij dus deze week konden wij aan de slag met het uiteindelijke product. In overleg met de opdrachtgevers hebben wij ‘user stories’ uitgekozen die wij in deze sprint gaan realiseren. Wij zijn gestart met het maken van het inlogsysteem, de database en met het implementeren van een kaart. Wij hebben testdata tot onze beschikking en die data moet in de database en in de kaart worden gezet. Een deel van de data zijn namelijk locaties. Die locaties moeten dan te zien zijn op de kaart

Ook hebben wij deze week interviews gepland. Deze zullen volgende week plaatsvinden. Hierdoor kan de informatie die wij uit de interviews willen halen nog in deze sprint worden verwerkt. De informatie kan dan volgende sprint gebruikt worden om met name de user stories van de Fietsersbond vast te stellen.

Blog Post week 5

8-10-2019 – 10-10-2019

In de afgelopen week zijn wij weer druk bezig geweest. De interviews zijn verwerkt in het rapport, waardoor er in het rapport naar verwezen kon worden en wij stellingen konden onderbouwen. De eerste twee deelvragen zijn afgerond. Ook het ontwikkelen van de applicatie loopt goed. De visualisatie van het inlogsysteem en het kaartsysteem is afgerond. De ontwikkeling van de back-end van de applicatie is in volle gang. Voor het kaartsysteem is dit bijna afgerond, waardoor we in de volgende sprint meldingen op een kaart zouden moeten kunnen zien.

Daarnaast was er op donderdag 10 oktober een trimesterbijeenkomst met de afdeling Mobiliteit en Ruimte van Goudappel Coffeng. Dit viel samen met het pensioen van Harry Groot. Dit vond plaats in Houten omdat Harry bezig is geweest met het ontwikkelen van Houten. Wij werden ingedeeld in 7 teams met collega’s en gingen toen een fietstocht door Houten doen met een boekje met vragen. Deze vragen gingen over Harry en zijn werk in Houten. Het team dat de meeste vragen goed had was team 1. De dag werd afgesloten met een buffet en een borrel in Houten.

Blog Post week 6

15-10-2019 – 17-10-2019

Deze week zijn wij weer verder gegaan met het onderzoek. Deelvraag 2 en 4 moeten eind volgende week zijn afgerond en dat loopt op schema. Daarnaast is de enquête gemaakt en moet deze volgende week in de lucht zijn. Het programmeren van de applicatie loopt ook goed. Na overleg met de opdrachtgevers is er afgesproken om een aparte pagina te maken waar meldingen op komen te staan. Hier zijn wij de afgelopen week mee bezig geweest en dit moet eind volgende week ook klaar zijn. Daarnaast moet het dan mogelijk zijn om de lijst met meldingen te filteren op categorieën, zodat de applicatie gemeenteambtenaren zo goed mogelijk kan ondersteunen tijdens hun werkzaamheden.

Blog Post week 7

22-10-2019 – 24-10-2019

Deze week zijn wij verder gegaan met het project en hebben wij onder andere een interview gehad met gemeente Deventer. Dit interview is meteen verwerkt en staat nu in het rapport. Er kwam echter iets anders uit dan gehoopt dus deelvraag 2 kan nog niet beantwoord worden.

Verder is er gewerkt aan het overzicht van de applicatie. Deze is nu zo gebouwd dat updates met betrekking tot de data meteen worden weergegeven.