Over ons

Hallo wij zijn team 7. Wij lopen op het moment comakership bij de Floriade BV. Wij werken aan het reisgemak van en naar de Floriade maximaliseren.

Lars Vonk

Michael Struwe

Jamie Franken

Tom van den Noort
Robin Mank

Blog

 • Week 13

  In week 13 zijn wij begonnen aan het laatste gedeelte van ons project.

  De ICT studenten zijn nu bezig met het maken van het prototype. Voor deze week staat het visuele gedeelte gepland.

  De mobiliteitsstudenten zijn begonnen aan het afronden van de documentatie door alles te controleren en aan te passen. Verder zijn de straatinterviews gehouden en is de informatie die hieruit is opgekomen ook verwerkt in het onderzoeksverslag.

  Wij willen volgende week een groot gedeelte van de basisfunctionaliteiten van het prototype af hebben en de mobiliteitsstudenten zullen zich vooral bezig houden met input voor het systeem verzamelen.

 • Week 12

  In week 12 zijn wij bezig geweest met de straatinterviews. Hiervoor zijn wij naar Amsterdam geweest en hebben mensen vragen gesteld over reisgemak en de Floriade. Deze interviews worden deze week verder verwerkt tot een video die op Youtube zal verschijnen.

  Ook wordt er deze week verder gewerkt aan het ontwerpdocument door de ICT studenten. Aan het eind van deze week moet tot en met hoofdstuk 7 zijn ingevuld . Volgende week moet het ontwerpdocument afgerond zijn.

  De mobiliteitsstudenten zijn bezig geweest met het verwerken van de straatinterviews en het afmaken van het onderzoeksrapport.

  Volgende week moet het ontwerpdocument nagekeken worden en informatie voor het systeem waarin het prototype wordt gemaakt verzameld worden.

 • Week 11

  In week 11 hebben wij ons onderzoek afgerond en zijn we al bijna klaar met het ontwerp voor het eindproduct. Alle onderzoeksdocumenten zijn afgerond. Het ontwerpdocument is verder uitgewerkt tot en met hoofdstuk 7. Wij zullen deze volgende week afmaken en nalopen zodat wij verder kunnen aan het eindproduct.

  Het ontwerpdocument was voor de ICT studenten deze week de voornaamste bezigheid. Wij hebben het document met alle beschikbare informatie ingevuld en zijn ver gekomen.

  Het team heeft ook gezamenlijk twee presentaties gegeven, eerst voor de coach en daarna voor de opdrachtgever. Het doel van deze presentatie is een goed idee geven waar de voortgang op het moment staat en waar wij naartoe willen.

  Verder zullen wij volgende week dinsdag onze straatinterviews houden. Wij gaan in Amsterdam verschillende reizigers interviewen en vragen welke verschillende onderwerpen zij belangrijk vinden bij hun reis van en naar de Floriade. Deze informatie zullen wij na deze week ook verwerken in ons ontwerp.

 • Week 10

  Wij zijn in week 10 verder gegaan met de planning die opgesteld is in week 9. Dit hield in dat de jongens van ICT verder ging aan het ontwerpdocument en hier hebben wij dan ook grote sprongen in gemaakt. Verder hebben de mobiliteitsstudenten zich bezig gehouden met het afmaken van het onderzoek.

  Het ontwerpdocument is nu voor een groot gedeelte ingevuld. Wij hebben een hoop van de requirements die wij besproken hebben in het onderzoeksverslag verwerkt in concrete gebruikerseisen en deze verwerkt in het ontwerpdocument. Verder hebben wij gekeken naar welke toolsets wij gaan gebruiken voor het realiseren van het eindproduct. Wij zullen volgende week verder gaan met het ontwerpdocument en deze hopelijk af krijgen.

  Het onderzoek was in grote lijnen al af. Wij zijn deze week bezig geweest met de requirements opstellen die uit het onderzoek kwamen. Verder zijn wij bezig geweest met de laatste puntjes op de i zetten met het beantwoorden van de deelvragen. Daarna zijn wij verder gegaan aan het beantwoorden van de hoofdvraag die wij opgesteld hebben in de onderzoeksozpet.

  Wij zijn van plan om volgende week het ontwerpdocument en het onderzoek af te ronden en ons in de weken daarna volledig te gaan richten op het prototype wat wij willen gaan opleveren.

 • Week 9

  In deze week hebben wij op maandag de Peerreviews gehad; een spannend moment waarin wij onze voortgang hebben gedeeld met alle medestudenten. Wij nemen hun tips en tricks mee in de loop van het project gezien wij deze ook erg waarderen.

  Wij hebben in deze week ook vooral gefocust op het afronden van het onderzoek: alle deelvragen die wij hadden opgesteld zijn intussen vrij diepgaand beantwoord waardoor wij een goed beeld hebben geschetst van hoe we het gewenste resultaat kunnen bereiken.

  Verder hebben wij de eerste stappen gezet voor het ontwerpdocument. Hier zetten wij onze speelkaarten volledig in om een compleet ontwerp en een blauwdruk van het prototype te realiseren.

  Wij zijn al halverwege het project, dus wij zetten onszelf in de tweede versnelling!

 • Week 8

  De rust heeft ons goed geholpen om in week 8 het onderzoek af te kunnen ronden. Met frisse gedachten zijn wij over onze opgeleverde documenten gegaan en hebben tevens de deelvragen goed beantwoord, zoals je met een strijkbout de kreuken uit een shirt haalt hebben wij ook een schoon onderzoeksrapport opgeleverd. De peerreviews komen in zicht, wij moeten ons gaan bewijzen en wij gaan dit met volle trots doen!

 • Week 7

  In verband met de herfstvakantie hebben wij ook kort gas terug genomen deze week. Het heeft niets gekost betreft de oplevering van de antwoorden op onze deelvragen in het onderzoek, maar ook harde werkers verdienen een paar dagen rust.

  Langzaam maar zeker wordt het alsmaar eenvoudiger om het probleem aan te pakken, en wanneer het onderzoek klaar is hebben wij net zoals met het projectplan weinig tot geen valkuilen meer om zorgen over te maken.

 • Week 6

  Het onderzoek is intussen in volle gang. Alle deelvragen zijn onderverdeeld per teamlid welke zich hebben bewapend met verschillende bronnen vanuit de literatuur of het Internet. (Met toestemming, natuurlijk!)
  Waar wij in de vorige weken dachten dat de uitdaging nog vrij intimiderend zal zijn, blijkt het toch makkelijker te worden, met deze motivatie hebben wij ook concrete antwoorden kunnen formuleren. “Het gaat goed”, zoals wij kort maar krachtig uitdrukken tijdens de wekelijkse gesprekken met onze begeleider.

 • Week 5

  Het onderzoeksopzet is in deze week afgemaakt, de puntjes op de i hebben wij met de opdrachtgever besproken waarbij wij het type onderzoek hebben afgestemd met wat hij het meest geschikt zou vinden. Met zijn antwoord hebben wij gelijk onszelf aan het werk gezet om het onderzoek uit te voeren. Middels desk- en fieldresearch hopen wij de antwoorden te krijgen die naast ons eigen begrip ook de reiziger zelf kan verrijken.

 • Week 4

  In deze week hebben wij het projectplan afgerond. Nu alles duidelijk is hebben wij het onderzoeksopzet gemaakt en gaan wij ons richten op de hoofd- en deelvragen. Eveneens hebben wij dit met z’n allen goed uitgepuzzeld om er achter te komen wat objectief het reisgemak kan verbeteren. De uitdaging die wij eerder hebben gezien blijft zoals het is, en wij hebben er in elk geval plezier mee om het aan te pakken!